#KZ-75E Green-Yellow Hiddenite

#KZ-75E Green-Yellow Hiddenite


#KZ-75E Green-Yellow Hiddenite specimen, 9.93 grams in weight. Each one unique.