#AUR-237 Aura Kyanite

#AUR-237 Aura Kyanite

Regular price $14.00

#AUR-237 Aura Kyanite. Treated Kyanite crystal specimen. 3.75 inches long.